Galeria

Kraj preszowski

Opisz swoje
ostatnie
wakacje

Kraj preszowski

Kraj preszowski to jeden z ośmiu regionów administracyjnych Słowacji. Taki podział kraju miał miejsce w 1960 roku. Kraj preszowski dzieli się na kolejne trzynaście dzielnic. Zajmuje on tereny północno- wschodniej Słowacji. Jego północna granica, jest zarówno granicą z Polską. Łączy się z województwem podkarpackim i małopolskim. Od południa graniczy z jedną z dzielnic, krajem koszyckim, na wschodzie przylega do granicy z Ukrainą, a w południowo- zachodniej części przyłącza się do kolejnego słowackiego rejonu, którym jest kraj Żyliński. Rejon preszowski jest najbardziej zaludnionym rejonem administracyjnym Słowacji. Liczba ludności wynosi 808 785, jednak gęstość zaludnienia zaliczana jest do jednej z niższych w całym państwie, liczy ona 90 osób na kilometr kwadratowy.

Ukształtowanie terenu kraju preszowskiego to przede wszystkim góry, wyżyny i tereny pagórkowate. Na północnym- zachodzie graniczy z Tatrami Wysokimi i Tatrami Bielskimi. Najwyższy punkt w Słowacji to Gerlach, mierzący 2654 metrów nad poziomem morza. Tylko niewielka część Tatr Niskich znajduje się na terenie kraju preszowskiego. Niższe tereny występują we wschodniej części kraju, gdzie leżą Niziny Słowacji Wschodniej, ale również Góry Vihorlat. Główną rzeką, przepływającą przez kraj preszowski jest Poprad, jest ona główną słowacką rzeką, będącą częścią zlewni Morza Bałtyckiego. Do nieco mniejszych zalicza się Hornad, płynącą w południowo- zachodniej części, Torysa w centrum oraz Ondave i Laborec mające swoje koryto we wschodniej części kraju.

Ludność kraju preszowskiego jak bardzo zróżnicowana pod względem języka czy pochodzenia etnicznego. Ze spisu ludności wynika, że 90,7% ludności stanowią Słowacy, Romowie to 4% całej populacji, Rusinów zamieszkujących ten region jest 2,7%. Do mniej licznych mniejszości zalicza się Ukraińców, ich liczba stanowi mniej niż jeden procent całej liczby ludności oraz Czechów, których jest najmniej, tylko pół procent. Językami ojczystymi kraju preszowskiego są słowacki, romski, rusiński, czeski, ukraiński oraz co ciekawe, język nieznany, którym posługuje się aż osiem i pół procent społeczeństwa regionu. Najczęściej używanym jest oczywiście słowacki, 77% populacji uważa go za swój język ojczysty, a język romski czy rusiński tylko około 8% całej liczby ludności. Kraj preszowski jest zróżnicowany również pod względem wyznaniowym. Przeważają rzymsko- katolicy, jest ich 500 tysięcy, do równie dużej grupy wyznaniowej należą grekokatolicy. Ich ilość wynosi 115 tysięcy. Oprócz tych dwóch głównych wyznań, w kraju preszowskim żyją wyznawcy religii ewangelicko-augsburskiej i prawosławia. Osób, które są ateistami na terenie regionu jest tylko niecałe sześć procent populacji.

Klimat panujący w kraju preszowskim to klimat umiarkowany ciepły. Cechuje się występowaniem 4 zmiennych pór roku. Średnia roczna temperatura waha się od 0 do 10 stopni Celsjusza. Roczne amplitudy temperatur cechuje się na około 20˚C. Opady atmosferyczne występują przez cały rok, jednak największe można zaobserwować w okresie zimowym i w miesiącach letnich. Charakterystyczne dla tego regionu są chłodne, często gwałtowne zimy i ciepłe, suche lata.Kraj preszowski

Kraj:
Słowacja
Powierzchnia:
8974,5 km2
Współrzędne:
N: 49.171677049
E: 21.3742000
planetescape.pl
Kup teraz

Najtańsze bilety
w sieci

Rezerwuj

Zarezerwuj
pokój

Szybko! Tanio!
Bez haczyków!strzałka do góry