Zamki krzyżackie Kujaw i Pomorza Gdańskiego

Zamki to niesamowite miejsca, które idealnie przedstawiają dawne życie. Dzięki wizycie w nich położonych na terenie całego kraju można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, obejrzeć przedmioty należące do dawnych możnowładców, ale przede wszystkim przekonać się jak wyglądało dawne życie. Bardzo często można usłyszeć też ciekawe historie o duchach lub tajemnych komnatach i archiwach. Interesującą odmianą dla zamków i pałaców polskich władców są zamki stawiane przez Zakon Krzyżacki na terenie praktycznie całego Pomorza (historycznych krain – Pomorza Zachodniego, Ziemi Chełmińskiej i Prus Książęcych). Oczywiście najbardziej znany jest zamek w Malborku, który był główną siedzibą Zakonu na terenach zagarniętych Polsce. Jednakże warto wspomnieć też o innych twierdzach budowanych na zlecenie wielkich mistrzów krzyżackich przede wszystkim na terenie Prus Wschodnich i Ziemi Chełmińskiej. Należy też wspomnieć o kilku zamkach, które wybudowane zostały na Pomorzu Zachodnim (zostały one opisane w innym artykule), z których najdalej na zachód wysunięty był, nieistniejący już dziś zamek w Białym Borze. Zwiedzając poszczególne zamki krzyżackie można zaobserwować cechy wspólne, jednakże znaczące różnice widać w zamkach budowanych na wchodzie Państwa Krzyżackiego, w porównaniu z tymi budowanymi na zachodzie. Zatem wybierzmy się razem w podróż śladami rycerzy Zakonu Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie.

#1. Zamek w Gniewie

Zamek w Gniewie jest jednym z lepiej zachowanych zamków krzyżackich na terenie Polski. Jego budowę rozpoczęto w 1283 r. Stanowił on od początku siedzibę komtura. Z czasem miał on być rezydencją jednego z byłych mistrzów zakonu Michała Kuchmeistera. Z tego powodu zostały przeprowadzone tu prace modernizacyjne, między innymi poszerzono kaplicę i założono podzamcze. Z uwagi, że zamek był jedną z pierwszych twierdz krzyżackich położonych na lewym brzegu Wisły stał się on jedną z ważniejszych budowli obronnych. Po bitwie pod Grunwaldem i działaniach wojny trzynastoletniej zamek przejął Jan z Jani. Po rozbiorach, kiedy zamek przejęli Prusacy pełnił on przede wszystkim rolę magazynu na zboże. W połowie XIX w. zmieniono go w więzienie. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, stanowił on siedzibę starostwa a także służył jako magazyn amunicji. Po II wojnie światowej, w czasie której w twierdzy zorganizowano więzienie, rozpoczęto prace rekonstrukcyjne, które miały przywrócić budowli jej dawną świetność. Obecnie w zamku znajduje się Oddział Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, swą siedzibę ma Bractwo Rycerskie, znajduje się tutaj również pracownia kowalska. Często organizowane są tu imprezy cykliczne takiej jak Międzynarodowy Turniej o Miecz Sobieskiego.

Zamki krzyżackie Kujaw i Pomorza Gdańskiego
Autor: hr.icio, Licencja: CC BY


Podobne ciekawostki