Bramy

Brama Michalska

Wybudowana ok. 1300 roku jest jedyną zachowaną bramą z średniowiecznych murów warownych. Można ją poznać po charakterystycznej wieży wznoszącej...
Brama Michalska