Afryka

Afryka jest drugim pod względem wielkości kontynentem na Ziemi – zajmuje nieco ponad 20% łącznej powierzchni wszystkich lądów. Przez Afrykę przebiega równik, południk 0° oraz obydwa zwrotniki – Zwrotnik Raka i Zwrotnik Koziorożca. Mimo tego, że Afryka jest obecnie najbiedniejszym kontynentem dotkniętym licznymi wojnami domowymi i chorobami, takimi jak malaria czy AIDS, od dawna już kusi podróżników swoją dzikością i niedostępnością oraz niezwykle ciekawą, zróżnicowaną kulturą. To właśnie Afryka uznawana jest za kolebkę gatunku ludzkiego, który wyszedł z niej, by poznawać świat.

Rozwój turystyki oraz sama atrakcyjność turystyczna afrykańskich regionów uzależniona jest od kraju. W niektórych z nich, mimo ogromnych walorów przyrodniczych i antropogenicznych, turystyka praktycznie nie istnieje, w innych zaś jest jednym z kluczowych elementów gospodarki – przykładem mogą być państwa Afryki Północnej (np. Maroko) oraz Republika Południowej Afryki. Do innych, chętnie odwiedzanych państw należy Egipt, kraj piramid i jednej z największych starożytnych cywilizacji. Turystyka w Afryce Wschodniej jest bardzo słabo rozwinięta, głównie ze względu na niepokoje społeczne – odradza się podróżowanie w tamte rejony ze względu na zagrożenie życia.

Będąc w Afryce warto odwiedzić rezerwaty i parki, w których oglądać można dzikie zwierzęta, często – z bardzo bliska. Do najsłynniejszych należy Park Narodowy Serengeti w Tanzanii, który stworzony został w dużym stopniu dzięki pomocy dwójki niemieckich zoologów – Bernharda Grzimka i jego syna Michaela.

 

Mapy Afryki