Stanowiska archeologiczne

Chirokitia

Jest to udostępnione do zwiedzania stanowisko archeologiczne, gdzie można oglądać to co pozostało z jednej z neolitycznych osad. Odkryto...
Chirokitia

Birka

Birka to średniowieczna placówka handlowa Wikingów. Miasto przez kilkaset...
Birka