Białowieski Park Narodowy

Polska w pigułce

Flaga Polski
Oficjalna nazwa Rzeczpospolita Polska (Polska)
Stolica
Warszawa
Waluta
złoty (PLN, zł)
Język
polski
Liczba ludności
38 538 447
Powierzchnia
312 679m2
Religia
rzymski katolicyzm
Ustrój
demokracja parlamentarna
Najtańsze bilety lotnicze w sieci Kup teraz
Wycieczki do Białowieskiego Parku Narodowego Hotele w Białowieskim Parku Narodowym

Co warto zobaczyć w Białowieskim Parku Narodowym?

Jednym z pierwszych parków narodowych, który został utworzony na terenie Europy jest Białowieski Park Narodowy. Jest to obszar znany przede wszystkim ze szczególnej ochrony Puszczy Białowieskiej, będącej ostatnim fragmentem terenów, na których żyje populacja żubrów. Z tego więc względu Białowieski Park Narodowy jest jednym z ważniejszych parków, nie tylko na terenie naszego kraju, ale i na terenie całego kontynentu.

Obszar Białowieskiego Parku Narodowego został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, podlegając tym samym ścisłej ochronie. W ten sposób wyraźnie została zaznaczona unikatowość fragmentu Puszczy Białowieskiej, jako ważny obszar dziedzictwa europejskiego. Początki ochrony tych terenów sięgają lat dwudziestych XX wieku, kiedy to założony tu został rezerwat, następnie przekształcony w Park Narodowy
w Białowieży. Nazwa ta została później nieco zmodyfikowana, dzisiaj więc jest to Białowieski Park Narodowy, którego siedziba mieści się w Białowieży.

Unikatowe walory Puszczy Białowieskiej
Białowieski Park Narodowy zajmuje centralną część Puszczy Białowieskiej, która jest jednym z najlepiej zachowanych zbiorowisk leśnych na terenie całego Niżu Europejskiego. Tereny te w zdecydowanej większości są porośnięte lasami liściastymi, a w miejscach podmokłych można zetknąć się także z lasami grądowymi. Spośród wielu gatunków roślin, można tu wymienić zwłaszcza te, które objęte zostały szczególną ochroną, między innymi jest to fiołek bagienny, arnika górska oraz pełnik europejski.

Świat zwierząt jest tu również bardzo bogaty, bowiem na terenie parku można zetknąć się z licznymi gatunkami pierwotniaków, mięczaków, owadów oraz kręgowców. Najliczniejszą grupę zdają się stanowić przede wszystkim ptaki, gdyż oszacowano, iż występuje tu około sto dwadzieścia różnych ich gatunków.
O unikatowości Białowieskiego Parku Narodowego decyduje także populacja żubrów. Nie wszyscy zapewne wiedzą, że żubry należą do gatunków zwierząt, które już wyginęły. Jeszcze w XIX wieku ostatnie gatunki żyły na Kaukazie, ale osobniki te także wymarły. Udało się przetrwać jedynie nielicznym ich zbiorowiskom, między innymi właśnie na terenie Puszczy Białowieskiej. Początkowo żubry były tutaj hodowane na oddzielnym dziedzińcu, dopiero później zaczęto wypuszczać je na wolność. Dzisiaj na terenie Białowieskiego Parku Narodowego żyje około siedemset żubrów. Jako ciekawostkę warto dodać, iż żubr należy do największych ssaków lądowych, występujących na terenie całego kontynentu europejskiego.

Dziedzictwo kulturowe oraz historyczne
Białowieski Park Narodowy jest również interesujący ze względu na aspekt historyczny oraz kulturowy. Na jego terenie możemy odnaleźć między innymi jeden z najstarszych obiektów na obszarze Białowieży, mianowicie piaskowy obelisk, którego powstanie datuje się na połowę XVIII wieku. Znajduje się tu także drewniany dwór, pochodzący z połowy XIX wieku.

Przy drodze, która łączy Białowieżę z Hajnówką, można również odwiedzić pokazową zagrodę żubrów, będącą zwierzyńcem dla tych ssaków, utworzonym jeszcze w latach dwudziestych XX wieku. W rezerwacie eksponowane są nie tylko żubry, ale i łosie, sarny, jelenie oraz dziki. Przez teren rezerwatu przebiega specjalnie wyznaczona ścieżka przyrodnicza, dzięki której można jeszcze bliżej poznać najcenniejsze walory Puszczy Białowieskiej.

Praktyczne informacje dla turystów
Na terenie Białowieskiego Parku Narodowego wyodrębnione zostały zarówno szlaki piesze, jak i rowerowe. Ponadto może tutaj być uprawiana turystyka konna. W granicach parku zabronione jest jednak pływanie pontonami, kajakami oraz innym sprzętem wodnym. Osoby zainteresowane tą formą aktywności mogą się natomiast udać nad Zalew Siemianówka, położony około trzydziestu kilometrów od Białowieży.

Osoby, które na czas spacerowania po parku nie chcą rozstawać się ze swoimi pupilami, muszą wyposażyć je w kaganiec oraz smycz. Tylko wtedy można wprowadzić psa na teren parku. Nie można natomiast wprowadzać zwierząt do Rezerwatu Pokazowego Żubrów oraz do Ochronnego Obrębu Orłówka.

Przed wejściem na teren parku warto zapoznać się z ogólnymi zasadami, obowiązującymi na jego terenie, a które znajdziemy na tablicach z regulaminem, mieszczących się przy wejściach na szlaki.

Zgłoś błąd

Mapa Białowieskiego Parku Narodowego

Białowieski Park Narodowy - galeria zdjęć

Polska w pigułce

Flaga Polski
Oficjalna nazwa Rzeczpospolita Polska (Polska)
Stolica
Warszawa
Waluta
złoty (PLN, zł)
Język
polski
Liczba ludności
38 538 447
Powierzchnia
312 679m2
Religia
rzymski katolicyzm
Ustrój
demokracja parlamentarna