Piramidy

Piramida w Rapie

To jedna z atrakcji w powiecie gołdapskim. Zbudowano ją w 1811 roku jako grobowiec dla rodziny pruskiego rodu baronów...
Piramida w Rapie