Antarktyda

Antarktyda jest kontynentem prawie w całości położonym w strefie podbiegunowej. Fakt ten sprawia, że większa część jej powierzchni pokryta jest grubą warstwą polarnej czapy lodowej. Jedynymi mieszkańcami Antarktydy jest personel stacji badawczych – znajduje się ich tutaj 37. Ciekawostką jest, że na terenie kontynentu nie zostało wytyczone żadne państwo – wszelkie roszczenia zostały zamrożone przez traktat antarktyczny. Powoduje to, że mimo cennych kopalin znajdujących się po powierzchnią, nie są one eksploatowane. W obrębie kontynentu leży południowy biegun Ziemi.

Surowy, zimny i bardzo wietrzny klimat sprawia, że występująca na Antarktydzie fauna i flora jest bardzo skąpa i występuje jedynie na wybrzeżach wyspy, do których docierają nieco cieplejsze prądy wodne. Wśród zwierząt zamieszkujących wyspę dominują pingwiny, poza tym nie ma tutaj żadnych gatunków gadów, płazów i ssaków, a także owadów i słodkowodnych ryb.

Mimo tego, że Antarktyda wydaje się być kontynentem w ogóle nieprzystępnym, turystyka w tym rejonie istnieje. Podróżnicy nie schodzą jednak na „ląd”, mieszkają głównie w statkach. Rekordowa liczba turystów przybyła na Antarktydę na przełomie roku 2002 i 2003 – szacuje się, że było ich ok. 13,5 tysiąca. Z racji bardzo niewielkich możliwości regeneracji środowiska kontynentu duży ruch w krótkim czasie może być poważnym zagrożeniem.

Antarktyda jest najwyższym kontynentem na Ziemi – jej średnia wysokość to 2030 m. n.p.m., czyli ok. 2,7 razu więcej niż średnia wysokość Eurazji.

 

Mapy Antarktydy