Babiogórski Park Narodowy

Polska w pigułce

Flaga Polski
Oficjalna nazwa Rzeczpospolita Polska (Polska)
Stolica
Warszawa
Waluta
złoty (PLN, zł)
Język
polski
Liczba ludności
38 538 447
Powierzchnia
312 679m2
Religia
rzymski katolicyzm
Ustrój
demokracja parlamentarna
Najtańsze bilety lotnicze w sieci Kup teraz
Wycieczki do Babiogórskiego parku Narodowego Hotele w Babiogórskim Parku Narodowym

Co warto zobaczyć w Babiogórskim Parku Narodowym?

Babia Góra, najwyższy szczyt Beskidów Zachodnich, to miejsce, które przyciągało w zasadzie od zawsze. Świadczyć o tym może chociażby fakt, iż masywem tym interesowali się nie tylko geolodzy i liczni badacze, ale także liczni pisarze i poeci. Dzisiaj Babia Góra jest miejscem szczególnej ochrony, a wszystko dzięki rozpościerającemu się tutaj, niezwykle malowniczemu Babiogórskiemu Parkowi Narodowemu.

Babiogórski Park Narodowy został powołany do życia w 1954 roku, obejmując tereny powiatu suskiego oraz nowotarskiego, wzdłuż granicy polsko – słowackiej w województwie małopolskim. Starania o jego utworzenie podjęto po zakończeniu działań wojennych.

W czasie wojny obszar Beskidów Zachodnich był wielokrotnie zajmowany przez wojska niemieckie. Dzisiaj park ten ochroną obejmuje przede wszystkim masyw Babiej Góry.

Walory przyrodnicze Babiogórskiego Parku Narodowego

Podróżując drogami powiatu nowotarskiego, już z daleka można dostrzec rysującą się w oddali sylwetkę Babiej Góry, która jest odosobnionym masywem zachodniej części Beskidów. To właśnie ten szczyt stanowi główną atrakcję całego Babiogórskiego Parku Narodowego, będąc tuż po Tatrach, najwyższym miejscem na terenie naszego kraju (wysokość 1725 m n.p.m.). Babia Góra charakteryzuje się kilkoma piętrami roślinności oraz klimatu, co pozwoliło na występowanie tu rzadkich gatunków fauny oraz flory.

Cały obszar Babiej Góry jest ostoją dla różnych gatunków zwierząt. Najliczniejsze grupy to ptaki oraz ssaki. Można tu spotkać blisko sto gatunków ptaków, w tym między innymi puchacze oraz dzięcioły. Świat ssaków jest reprezentowany głównie przez wilki, niedźwiedzie oraz rysie.

Świat roślin jest także bardzo bogaty oraz zróżnicowany. Największą grupę stanowią rośliny naczyniowe, a obok nich licznie występują również mchy, porosty oraz glony. Ze względu na specyficzny klimat, żyje tu także blisko siedemdziesiąt różnych gatunków roślin wysokogórskich. Na szczególne zainteresowanie zasługują rośliny rzadkie, a więc między innymi rogownica alpejska, turzyca pchla oraz zimoziół północny.

Główne piętra roślinności górskiej w Babiogórskim Parku Narodowym to:

  • regiel dolny (występują tu buki, świerki, jodły)
  • regiel górny (piętro porośnięte głównie lasami świerkowymi)
  • piętro kosodrzewiny z kosodrzewiną, jarzębiną, kostrzewą pstrą (gatunek trawy)
  • piętro alpejskie, z kosmatką brunatną oraz z charakterystycznym endemitem – rogownicą alpejską

Turystyka na Babiej Górze

Tereny Babiogórskiego Parku Narodowego są udostępniane głównie w celach turystycznych, edukacyjnych oraz poznawczych. Latem uprawiana jest tu przede wszystkim turystyka piesza, rowerowa oraz konna, natomiast zimą narciarska.

Najciekawszym miejscem w całym masywie Babiej Góry jest między innymi szczyt Diablak, z którego rozpościerają się zapierające dech w piersiach widoki. Poza tym można się tu natknąć na wiele niezwykle malowniczych polan, łąk oraz muraw alpejskich.

Na całym obszarze można korzystać z bogatej sieci szlaków turystycznych, po których można poruszać się zarówno pieszo, jak i rowerem. Do celów turystycznych ponadto udostępnione są pola biwakowe, aczkolwiek korzysta się z nich głównie letnią porą. Obok szlaków możemy znaleźć także ścieżki przyrodnicze o wielu unikatowych walorach krajobrazowych. Za najciekawsze można uznać następujące trasy:

  • trasa wiodąca Doliną Rybnego Potoku
  • ścieżka „Echa pierwotnej puszczy karpackiej”
  • ścieżka „U źródlisk Morza Czarnego”
  • ścieżka „Babia Góra bez granic”
  • ścieżka „Jak chronimy babiogórską przyrodę”

Za wstęp do niektórych części parku należy uiścić opłatę. Bilety można nabywać przy wejściach na szlaki, a także w niektórych punktach informacji turystycznej (Punkt Informacji Turystycznej i Przyrodniczej na Polanie Krowiarki lub Punkt Informacji Turystycznej w Zawoi Markowa).

Na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego znajduje się schronisko PTTK na Markowych Szczawinach. To górskie schronisko, obok którego swoją siedzibę ma dyżurka GOPR oraz oddział Muzeum Turystyki Górskiej, w którym można obejrzeć wystawy poświęcone rozwojowi turystyki na Babiej Górze.

Zgłoś błąd

Mapa Babiogórskiego parku Narodowego

Warto wiedzieć

Miasta w pobliżu Babiogórski Park Narodowy

Babiogórski Park Narodowy - galeria zdjęć

Polska w pigułce

Flaga Polski
Oficjalna nazwa Rzeczpospolita Polska (Polska)
Stolica
Warszawa
Waluta
złoty (PLN, zł)
Język
polski
Liczba ludności
38 538 447
Powierzchnia
312 679m2
Religia
rzymski katolicyzm
Ustrój
demokracja parlamentarna