15 znaków końca świata według proroków

#9. Ponowne powstanie Cesarstwa Rzymskiego (Wspólnota Europejska)

Księga Daniela: „Głowa tego posągu była z czystego złota, pierś jego i ramiona ze srebra, brzuch i biodra z miedzi, golenie z żelaza, stopy zaś jego częściowo z żelaza, częściowo z gliny”
„Czwarte zaś królestwo będzie trwałe jak żelazo. Tak jak żelazo wszystko kruszy i rozrywa, skruszy ono i zetrze wszystko razem. To, że widziałeś stopy i palce częściowo z gliny, częściowo zaś z żelaza, [oznacza, że] królestwo ulegnie podziałowi; będzie miało coś z trwałości żelaza. To zaś, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną, a palce u nóg częściowo z żelaza, częściowo zaś z gliny [oznacza, że] królestwo będzie częściowo trwałe, częściowo zaś kruche. To, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną [oznacza, że] zmieszają się oni przez ludzkie nasienie, ale nie będą się odznaczać spoistością, podobnie jak żelazo nie da pomieszać się z gliną.”
Czwarte królestwo żelaza, w Danielowej interpretacji snu króla Nabuchodonozora jest Imperium Rzymskim. Dwie nogi odnoszą się do podziału cesarstwa na dwie części, Rzymską oraz Bizantyjską, z których ta druga dotrwała do 1400 roku.
Od tego czasu, narody Starego Kontynentu nigdy nie stworzyły tak potężnego państwa, jednak wiele osób odnajduje obecnie w Unii Europejskiej, dążącej do zjednoczenia wszystkich krajów, analogii oraz podobieństw do dawnego, antycznego imperium.

Ponowne powstanie Cesarstwa Rzymskiego (Wspólnota Europejska)
Autor: jepoirrier, Licencja: CC-BY-SA


Podobne ciekawostki