10 najstarszych budowli w Polsce

#6. Kościół św. Jana Jerozolimskiego za murami w Poznaniu

Kościół św. Jana Jerozolimskiego za murami w Poznaniu to jeden z przykładów budowli sakralnych powstałych w okresie późnoromańskim, do czasów dzisiejszych pełniących funkcję sakralną – obecnie jako kościół parafialny. Jest to jeden z pierwszych kościołów ceglanych wybudowanych w Polsce. Choć budowla powstała w XI wieku i miała wówczas charakter romański, to po pożarze w XV wieku przebudowano ją na wzór budowli gotyckich. W XX wieku rozpoczęto prace mające na celu przywrócenie kościołowi jego pierwotnego, romańskiego charakteru.

Kościół św. Jana Jerozolimskiego za murami w Poznaniu
Autor: Radomil, Licencja: CC-BY-SA


Podobne ciekawostki