10 najstarszych budowli w Polsce

Wśród polskich zabytków można się natknąć na wiele ciekawych budowli zachowanych w dobrym stanie – zarówno oryginalnym, jak i po wielokrotnych renowacjach i odbudowach. Większość z nich pochodzi z XVIII czy XIX wieku. Jednak Polska ma dużo dłuższą historię i już wiele wieków temu zaczęto stawiać pierwsze budowle – najpierw kamienne, później murowane. Większość z budowli wybudowanych w czasach pierwszych osadników już dawno popadła w ruinę, a ich szczątki wciąż odkopują archeolodzy. Budowle, które powstawały w XII i XIII wieku uznawane są za dużo bardziej zaawansowane architektonicznie i dzięki licznym renowacjom i odbudowom, których wymagały budowle po wojnie i zniszczeniach, wciąż sprawują funkcje budowli sakralnych, czy funkcjonują jako muzea. Warto poznać i odwiedzić niektóre z nich, dostępne odwiedzającym, by móc na własne oczy zobaczyć, jak czas odcisnął na nich swoje piętno.

#1. Rotunda św. Gotarda w Strzelinie

Jako jedną z najstarszych budowli w Polsce jest Rotunda św. Gotarda w Strzelinie. Jest to budynek na planie rotundy zbudowany około 1140 roku. To budowla z łamanego granitu, o średnicy 6,5 metra. W okresie gotyku dobudowano do niej maleńki kościółek i dzwonnicę. Przez wiele lat Rotunda służyła właśnie jako dzwonnica. W obecnej chwili budynek nie jest zachowany w zbyt dobrym stanie, choć nadal można odwiedzać zarówno jego, jak i kościółek. Choć nie jest już miejscem zbyt okazałym ani funkcjonalnym, wciąż stanowi dobry obiekt badań dla historyków i architektów, w końcu ma niemal dziewięćset lat!

10 najstarszych budowli w Polsce
Autor: Prometheus1, Licencja: CC-BY-SA


Podobne ciekawostki