19 niezwykłych krzywych wież na świecie

Jak doskonale wiadomo, wysokie konstrukcje na całym świecie wznoszone były już od tysięcy lat. Wiele z nich stanowiło kunszt ówczesnej wiedzy i zdolności inżynieryjnej. Przykładem tego mogą być właśnie kamienne wieże. Niestety często w wyniku błędów konstrukcyjnych lub działań erozyjnych, okazałe wieże zaczęły odchylać się od pionu. Dzięki temu obecnie w wielu miejscach w naszym kraju oraz na całym świecie możemy obserwować krzywe wieże. Niektóre z nich stanowią niezwykle popularne atrakcje turystyczne, czego przykładem może być najsłynniejszy tego rodzaju obiekt znajdujący się w Pizie. Oto ranking kilkunastu niezwykłych krzywych wież na świecie.

#1. Krzywa wieża w Pizie

Najpopularniejsza krzywa wieża na świecie i jedna z najpopularniejszych w ogóle konstrukcji budowlanych na naszym globie. Znajduje się we włoskim mieście Piza i jest każdego roku odwiedzana przez blisko 10 milionów turystów. Wieża stanowi dzwonnicę katedralną, której budowa rozpoczęła się w roku 1174 i trwała ponad 177 lat. Już na etapie budowy obiekt ten zaczął odchylać się od pionu. Mimo problemów podczas budowy, zdecydowano się umieścić na szczycie dzwony, które jeszcze bardziej doprowadziły do przechyłu. Obecnie marmurowa wieża licząca blisko 55 metrów ma przechył w granicach 5 metrów! Według obliczeń, każdego roku przechyla się o 1 mm.

19 niezwykłych krzywych wież na świecie
Autor: Softeis, Licencja: CC-BY-SA

19 niezwykłych krzywych wież na świecie
Autor: NotFromUtrecht, Licencja: CC-BY-SA

19 niezwykłych krzywych wież na świecie
Autor: Johann H. Addicks, Licencja: CC-BY-SA


Podobne ciekawostki