10 najstarszych budowli w Polsce

#2. Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Archikatedra Jana Chrzciciela w Warszawie to miejsce niezwykle ważne dla historyków, architektów i wszystkich Polaków. Początkowo w miejscu, gdzie stoi, była drewniana zamkowa kaplica. W roku 1390 wybudowano na jej miejscu kościół murowany. Stał się on bardzo ważnym obiektem w Warszawie – miejscem ślubów władców Polski, koronowań, tutaj zaprzysięgano Konstytucję 3 maja. Budowla była wielokrotnie odbudowywana, obecnie stanowi budowlę na wzór gotyku nadwiślanego i wciąż jest jednym z najważniejszych kościołów w Warszawie, a nawet w Polsce.

Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela w Warszawie
Autor: Hubert Śmietanka, Licencja: CC-BY-SA


Podobne ciekawostki

Szlak Orlich Gniazd

Szlak Orlich Gniazd to jeden z najpopularniejszych szlaków turystycznych na południu Polski, który biegnie...
Szlak Orlich Gniazd