7 polskich skansenów, które trzeba odwiedzić

Wycieczki to nie tyko okazja do podziwiania wspaniałych krajobrazów oraz monumentalnych zabytków ale także niepowtarzalna możliwość poznawania kultury materialnej mieszkańców terenów, po których się poruszamy. Choć dziś przeważająca część naszego kraju pokryta jest jednakową, murowaną zabudową to jeszcze niecałe sto lat temu ludzie żyli zupełnie inaczej, a wygląd gospodarstw zależał od przynależności do danej grupy etnograficznej. Obecnie w terenie zobaczyć można coraz mniej drewnianej zabudowy. Na szczęście jednak istnieją skanseny, dzięki którym można przekonać się jak różnorodna i ciekawa była niegdyś kultura materialna mieszkańców różnych części Polski.

#1. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Największy z polskich skansenów znajduje się w Sanoku, w dzielnicy Biała Góra. To miejsce szczególne ponieważ zgromadzono tu zabudowania przeniesione z miejscowości, które przed II wojną światową zamieszkiwała ludność ruska. Na skutek powojennych przesiedleń jej kultura materialna w terenie uległa całkowitemu zanikowi i jedynym jej świadectwem są jeszcze stare cmentarze i stojące w niektórych wsiach cerkwie. Na szczęście wiele przykładów budownictwa oraz wyposażenia gospodarstw Bojków, Łemków czy Dolinian. W przypadku tej ostatniej grupy w Sanoku zobaczyć można ostatnie z istniejących chałup z wnęką, które w terenie już nie występują. Ozdobą skansenu są aż 4 obiekty sakralne. Trzy z nich to cerkwie, z terenu Bieszczadów z Rosolina i Grąziowej oraz z Łemkowszczyzny, z Ropek. Największą budowlą jest drewniany kościół z Bączala Dolnego na Pogórzu. Oprócz sektorów etnograficznych w skansenie znajduje się także ekspozycja urządzeń do poszukiwań i wydobycia ropy naftowej. Z kolei w ostatnich latach muzeum wzbogaciło się o unikalny Rynek Galicyjski, który odtworzony został na podstawie opisów miasteczek z terenu Podkarpacia.

7 polskich skansenów, które trzeba odwiedzić
Autor: Anna Śliwa, Licencja: Copyright

7 polskich skansenów, które trzeba odwiedzić
Autor: Anna Śliwa, Licencja: Copyright


Podobne ciekawostki

Szlak Orlich Gniazd

Szlak Orlich Gniazd to jeden z najpopularniejszych szlaków turystycznych na południu Polski, który biegnie...
Szlak Orlich Gniazd