7 polskich skansenów, które trzeba odwiedzić

#2. Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku

Początków skansenu w Olsztynku szukać należy w początkach XX wieku. Wtedy to w Królewcu, na terenie Ogrodów Królewskich zorganizowano wystawę etnograficzną budynków z Warmii, Mazur oraz trenów Litwy. W latach 1938-1942 ekspozycja została przeniesiona do Olsztyna, gdzie do dziś oglądać można 13 obiektów z pierwotnego założenia. Oprócz nich, w ciągu kolejnych lat na teren Muzeum przeniesiono przeszło 50 budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz użytkowych. Skansen w Olsztynku prezentuje kulturę ludności zamieszkującej północno wschodnią Polskę oraz południową część Litwy. Ekspozycja stanowi przegląd nie tylko poszczególnych grup etnograficznych ale także warstw ekonomicznych dawnych wsi. Znajdziemy tu zarówno bogate domostwa zamożnych właścicieli jak i ubogie chaty biedoty. Ciekawą część ekspozycji stanowi kompleks wciąż działających wiatraków różnych typów.

Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku
Autor: Anna Śliwa, Licencja: Copyright


Podobne ciekawostki