10 najstarszych budowli w Polsce

#7. Zamek Krzyżacki w Chełmnie

Zamek Krzyżacki w Chełmnie powstał w początku XIII wieku. Pełnił on funkcje mieszkalno-sakralne, gdyż przylegały do niego domy zakonne oraz kaplica. Zamek pełnił też funkcję zakonu cysterskiego, a także w późniejszych czasach innych zakonów. Do czasów dzisiejszych nie przetrwał już cały kompleks zamku, gotycki wystrój budowli został również nieco zachwiany, mimo to jest to jeden z najciekawszych zabytków Polski.

Zamek Krzyżacki w Chełmnie
Autor: Jerzy Strzelecki, Licencja: CC BY


Podobne ciekawostki

Szlak Orlich Gniazd

Szlak Orlich Gniazd to jeden z najpopularniejszych szlaków turystycznych na południu Polski, który biegnie...
Szlak Orlich Gniazd