10 najstarszych i najwyższych budowli świata

#5. Katedra w Lincoln: 160 metrów

Piramida Cheopsa miano najwyższej budowli nosiła przez około 3800 lat, co jest niepobitym rekordem i raczej nie jest możliwe, aby jakiekolwiek inne dzieło ludzkie mogło ten rekord pobić. Pierwszą pozycję odebrała jej dopiero w średniowieczu, około 1300 roku po Chrystusie, angielska katedra w Lincoln, która utrzymała ją przez kolejnych 250 lat, do momentu, w którym zawaliła się jej środkowa, mierząca 160 metrów iglica. Przez to kościół teraz jest teraz dwa razy niższy. Obecnie świątynia wciąż udostępniona jest do zwiedzania, a w czasach reformacji została zamieniona z katolickiej na anglikańską.

Katedra w Lincoln: 160 metrów
Autor: ☺ Lee J Haywood, Licencja: CC-BY-SA

Katedra w Lincoln: 160 metrów
Autor: Nigel's Europe, Licencja: CC-BY-SA


Podobne ciekawostki