10 nieodkrytych zamków Polski

#5. Zamek Tenczyn

W dawnych czasach zamek Tenczyn położony we wsi Rudno nieopodal Krzeszowic, na tradycyjnym szlaku prowadzącym z Krakowa na Śląsk nazywany był przez Małopolan drugim Wawelem. Przyczyną był nie tylko rozmach, z jakim budowla została wzniesiona, ale również znaczenie rodu Tęczyńskich, który tymi ziemiami władał. Wraz ze spadkiem znaczenia tej potężnej rodziny, stopniowo malało również znaczenie zamku. W tym miejscu nie była już potrzebna tak duża warownia, dlatego średniowieczne zamczysko zaczęło się zmieniać w ruinę jeszcze w XVIII wieku. Obecnie można tu podziwiać dobrze zachowane pozostałości jednego z największych zamków obronnych leżących kiedykolwiek w granicach naszego kraju.

Zamek Tenczyn
Autor: Artur Szeja, Licencja: CC-BY-SA


Podobne ciekawostki

8 niezwykłych pustyń

Około 1/3 powierzchni wszystkich lądów na ziemi zajmują pustynie. Zazwyczaj kojarzone są one z...
8 niezwykłych pustyń