Przedstawiane końce świata od starożytnych kultur po współczesność

#1. Chrześcijaństwo, Islam, Judaizm

Oczywiście w naszej kulturze najbardziej popularna jest apokaliptyczne wizja końca świata, którą w swoim dziele przedstawił św. Jan. Opisuje on w nim między innymi wydarzenia, które będą poprzedzały Sąd Ostateczny. Na świecie zapanuje wojna, chaos, choroby. Przyjdą kataklizmy, które zniszczą doczesny świat. Uczynki wszystkich ludzi będą oceniane i ci niegodni trafią w otchłań piekielną. Na ludzi szlachetnych i dobrych czeka, życie wieczne. Biblijny koniec świata nie jest dokładnie określony, gdyż jak to zostało napisane nikt nie może znać daty ponownego przyjścia Zbawiciela na ziemię. Jednakże kilka osób próbowało wyliczyć datę końca świata. Dla przykładu Izaak Newton wskazał rok 2060 jako ten, w którym zakończy się świat.
Biblijna wizja końca świata jest tematem, który chętnie wykorzystywali malarze. Można ją ujrzeć między innymi na obrazach Michała Anioła, van Eycka, Hieronim Bosch czy Fra Angelico. Jednak najsłynniejsze obrazy traktujące o Sądzie Ostatecznym wyszły spod pędzla niderlandzkiego malarza Hansa Memlinga.
Również w Islamie występuje wizja piekła i nieba, jednakże różni się ona od tego, co przedstawiają chrześcijańskie pisma. Według Islamu wszystkich niewiernych czeka piekło, w którym będą żyli w wieczne palącym podmuchu, nie zaznają tam żadnej dobroci. Będą żyć w ciemności i wyniszczającym gorącu. Po zejściu na ziemię Antychrysta, którego rozpoznają, jedynie wierzące osoby (jego cechami charakterystycznymi ma być jedno oko i znak na czole) nastąpi zniszczenie wszelkiego jedzenia i zasobów wody. Bóg wybierze osoby, które ocaleją z zagłady. Pozostali zostaną rażeni piorunami.
Na wiernych czeka wspaniała nagroda – życie wieczne w ogrodzie Boga (Dżannah). Przedstawiany jest on jako idylliczne miejsce. Osoby, które tam trafią będą mogły cieszyć się wszelkimi dobrami, obsługiwane będą przez nieśmiertelnych młodzieńców i będą miały dostęp do cudownego źródła i płynącego z niego napoju.
W judaizmie nie poświęca się wiele uwagi końcu świata. Mówi się wręcz, ze nie powinno się go oczekiwać, gdyż jest on ciemnością. Jednak podobnie jak w chrześcijaństwie czy islamie wg judaizmu po końcu świata ma nastąpić wielkie oczyszczenie, w czasie, którego dobrzy ludzie zostaną nagrodzeni i zaproszeni do domu Pana.

Chrześcijaństwo, Islam, Judaizm
Autor: The Yorck Project, Licencja: Domena publiczna


Podobne ciekawostki

10 największych miast świata

Atrakcyjne miejsca pracy, prestiżowe uczelnie, możliwość korzystania z dobrze rozwiniętej sieci komunikacyjnej i najnowszych...
10 największych miast świata