4 niesamowite zamki krzyżackie położone na Pomorzu Zachodnim

Większość Polaków zapytanych o zamki krzyżackie, bez zastanowienia wskaże Malbork i położony tam zamek, w którym mieściła się główna siedziba Zakonu na terenach Prus Książęcych. Przeważnie też z Zakonem kojarzone są wschodnie tereny naszego kraju, gdyż to właśnie tam przedstawiciele Zakonu działali najaktywniej. Jednakże trzeba podkreślić, że Krzyżacy budowali swoje zamki również na terenach dzisiejszego województwa Pomorskiego i Zachodniopomorskiego. W głównej mierze miały spełniać one funkcje twierdz obronnych przygranicznych terenów. Wszystkie zamki budowane przez Krzyżaków mają charakterystyczną architekturę. Każdy otoczony był murami obronnymi i fosą. Dlatego też do zamku można było się dostać jedynie po zwodzonym moście. Zamki często budowane były przy naturalnych zbiornikach wodnych takich jak rzeki czy jeziora. Takie położenie w znacznym stopniu ułatwiało obronę budowli. Budowane przez członków Zakonu zamki znacznie różniły się od innych budowanych w tym czasie na trenie Królestwa Polskiego. Oprócz typowych funkcji zamkowych – reprezentacyjnych i obronnych musiały one spełniać funkcje klasztorne.

Mówiąc o zamkach krzyżackich, które zostały wybudowane na Pomorzu Zachodnim należy wspomnieć o tym, że większość z nich została zapomniana i zaniedbana. W większości do dzisiaj przetrwały jedynie ich mury obronne lub części warowne. Jednakże mimo wszystko warto pokusić się o stworzenie swego rodzaju szlaku turystycznego, który będzie prowadził śladem Krzyżaków na zachodniej części Pomorza.

#1. Zamek w Bytowie

Bytów stał się ważnym ośrodkiem dla Krzyżaków już w 1342 r., kiedy to zostali zmuszeni przez książąt słupskich do opuszczenia komturii słupskiej. Jednakże już o wiele wcześniej znaleźli się oni na tych terenach, które odkupili od synów Henninga von Behra, który był marszałkiem dworu Warcisława IV. Pierwsze prace przy budowie tutejszego zamku miały miejsce już w 1390 r. Główne prace budowlane zakończono w 1405 r. Podkreślić należy, że budowę zamku nadzorowała ta sama osoba, która sprawowała nadzór nad budową twierdzy w Malborku. Zamek w Bytowie był siedzibą prokuratura krzyżackiego. Za swoją siedzibę wybrał go też jeden z komturów – Ludolf Hake. Po bitwie pod Grunwaldem kila razy przechodził z rąk do rąk. Wpierw stał się własnością Bogusława X, a później powrócił do Zakonu. Po wojnie trzynastoletniej Kazimierz Jagiellończyk przekazał go księciu pomorskiemu Erykowi II. W ciągu wieków był on wielokrotnie przebudowywany i rozbudowywany. Od XIX w. wielokrotnie zmieniały się też jego funkcję. Mieściło się tu więzienie, mieszkania urzędnicze, sąd i urząd podatkowy. Po I wojnie światowej część zamku przeznaczono na stajnie i wozownię, zaś w 1930 r. utworzono tu ośrodek szkoleniowy dla młodzieży. Obecnie we wschodnim skrzydle znajduje się biblioteka, w zachodnim restauracja i hotel. W Domu Zakonnym, Baszcie Młyńskiej i północnym skrzydle zamku mieści się Muzeum Zachodnio-Kaszubskie.

4 niesamowite zamki krzyżackie położone na Pomorzu Zachodnim
Autor: Ziijon, Licencja: CC-BY-SA


Podobne ciekawostki