10 najpiękniejszych puszczy i lasów Polski

#6. Puszcza Knyszyńska

Zwana jest również Puszczą Świsłocką i jest drugą pod względem wielkości puszczą na Nizinie Podlaskiej. Przez teren kompleksu leśnego przepływa rzeka Supraśl, która swą nazwę czerpie od miejscowości, w której znajduje się siedziba Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. Obszar obejmuje ok. 1050km2, jednak dzięki sukcesywnemu zalesianiu, co roku ulega on zdecydowanemu powiększeniu. Dominują tu sosny, świerki, brzozy, olsze i dęby. Od 1974r. Puszcza stała się ostoją żubra.

Puszcza Knyszyńska
Autor: Krzysztof Kundzicz, Licencja: CC-BY-SA


Podobne ciekawostki