10 najpiękniejszych puszczy i lasów Polski

#7. Puszcza Romincka

Najbardziej wysunięta na wschód część Mazur Garbatych, zajmująca terytoria Polski oraz obwodu kaliningradzkiego. Flora i fauna są tutaj bardzo unikalne, można nawet powiedzieć, że zbliżone do tajgi. Puszcza złożona jest głównie z lasów sosnowo-świerkowych, sporadycznie znaleźć możemy też dęby, lipy, brzozy i olsze. Na każdym kroku spotykana jest zwierzyna łowna (łosie, jelenie, dziki, lisy itp.) oraz wiele rodzajów ptactwa (poczynając od żurawi poprzez bociana czarnego, a kończąc na bieliku czy orliku krzykliwym). Ciekawym gatunkiem roślinnym jest odmiana storczyka, gółka wonna, która jest niezwykle rzadkim okazem. Na terenie Puszczy nie brakuje także atrakcji turystycznych, którymi są wiadukty znajdujące się w Botkunach, Kiepojciach oraz sławnych na skalę światową – Stańczykach.

Puszcza Romincka
Autor: Rimantas Lazdynas, Licencja: CC-BY-SA


Podobne ciekawostki