20 kolei wąskotorowych w Polsce

Koleje wąskotorowe to bardzo piękny, aczkolwiek coraz bardziej zanikający element polskiego krajobrazu. Określa się nimi powszechnie linie kolejowe o rozstawie szyn węższym niż 1435mm. Najwięcej z nich w naszym kraju powstało na przełomie XIX i XX wieku. Z powodu niższych kosztów eksploatacji, wąskotorowe kolejki były budowane na potrzeby lokalnego przemysłu wydobywczego, hutniczego oraz leśnictwa. Ponadto wiele z nich powstało w czasie I wojny światowej jako sieć zaopatrzenia wojsk na froncie. W latach 50-tych w naszym kraju użytkowano ponad 4 tysiące kilometrów linii wąskotorowych. Obecnie jest to niewiele ponad tysiąc kilometrów i to w głównej mierze dzięki staraniom samorządów, pasjonatów kolei oraz prywatnych inwestorów. Oto najważniejsze linie kolei wąskotorowych w naszym kraju.

#1. Górnośląskie Koleje Wąskotorowe

Jest to najstarsza nie tylko w Polsce, lecz i na świecie kolej wąskotorowa. Zbudowana została na potrzeby lokalnego przemysłu. Jej budowę rozpoczęto już w 1851 roku. Rozstaw szyn wynosi 785mm. Zbudowane setki kilometrów torów pomogły połączyć wiele kopalń, hut i fabryk. Niestety pod koniec XX wieku w wyniku upadłości wielu firm, kolei również groziła likwidacja. Na całe szczęście miasto Bytom wraz ze Stowarzyszeniem Górnośląskich Kolei Wąskotorowych przywróciły dawny blask kolejce. Obecnie w sezonie letnim regularnie kursuje połączenie na linii Bytom-Tarnowskie Góry-Miasteczko Śląskie.

20 kolei wąskotorowych w Polsce
Autor: Ahorcado, Licencja: CC-BY-SA


Podobne ciekawostki