10 najważniejszych muzeów świata

#4. Kunsthistorisches Museum – Wiedeń

Muzeum Historii Sztuki, otwarte w 1891 roku, niedługo po utworzeniu Muzeum Historii Naturalnej. Oba budynki stoją zresztą naprzeciwko siebie i są do siebie bardzo podobne. Kunsthistorisches Museum szczyci się cenną kolekcją sztuki starożytnej, malarstwa europejskiego a także monet. Ogromna część zbiorów muzeum to prywatna kolekcja rodu Habsburgów. Do najważniejszych eksponatów należą m.in. „Wieża Babel” Bruegela i „Autoportret” Rembrandta.

Kunsthistorisches Museum – Wiedeń
Autor: Martina Dori, Licencja: CC-BY-SA


Podobne ciekawostki