10 najwspanialszych zamków Słowacji

#8. Zamek miejski w Bańskiej Bystrzycy

Bańska Bystrzyca słynęła w czasach średniowiecznych z wydobywanych w jej okolicy rud miedzi. Miasto było bogate i ludne ale cierpiało mocno od napaści wszelkiej maści rabusiów. Z tego powodu w XV wieku, za panowania króla Macieja Korwina zdecydowano się na jego ufortyfikowanie. Nie powstał tu zamek w klasycznym tego słowa znaczeniu ale najważniejsze budowle miejskie połączono w jeden kompleks otoczony wysokimi obronnymi murami. Dziś tak zwany zamek miejski znajduje się w północno-wschodniej części starego miasta i należy do najbardziej rozpoznawalnych punktów Bańskiej Bystrzycy. Przetrwały tu barbakan, fragmenty murów z basztami oraz znajdujące się wewnątrz kamienice i kościół. Jego wysokie, widoczne z daleka wieże są symbolami miasta.

Zamek miejski w Bańskiej Bystrzycy
Autor: Vassia Atanassova - Spiritia, Licencja: CC-BY-SA


Podobne ciekawostki