Szlak Orlich Gniazd

Szlak Orlich Gniazd to jeden z najpopularniejszych szlaków turystycznych na południu Polski, który biegnie przez województwa: małopolskie i śląskie. Szlak ma długość 163.9 kilometrów i prowadzi z Krakowa do Częstochowy. Choć na jego drodze znajduje się wiele różnych obiektów turystycznych, to jednak najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne są w nim dawne zamki i warownie. Geneza ich powstania wiąże się jeszcze z polityką prowadzoną przez Kazimierza Wielkiego. Zadecydował on o budowie kilkunastu twierdz na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, które miały pełnić rolę obronną wschodnich granic Rzeczypospolitej oraz traktu handlowego z Krakowa do Wielkopolski. Przez setki lat zamki i warownie spełniały swą podstawową funkcję, lecz z nastaniem nowej techniki okazały się niepotrzebne i większość z nich popadła w ruinę. Na całe szczęście do obecnych czasów zachowało się kilkanaście z nich, które są sukcesywnie restaurowane.

#1. Zamek w Korzkwi

Warownia rycerska, znajdująca się w Korzkwi w odległości około 15 kilometrów na północ od Krakowa zbudowana została w XIV wieku. Wtedy to, w roku 1352 Jan z Syrokomli, nabył wzgórze Korzkiew i wybudował na nim wieżę, która pełniła funkcję obronną i mieszkalną. W kolejnych stuleciach zamek zmieniał właścicieli i ulegał przebudowie, by w końcu XIX wieku popaść w ruinę. Na szczęście pod koniec lat 90-tych rozpoczęto odbudowę zamku, w którym obecnie mieści się muzeum oraz hotel.

Szlak Orlich Gniazd
Autor: Jakub Hałun, Licencja: CC-BY-SA


Podobne ciekawostki