Szlak Orlich Gniazd

#2. Zamek w Ojcowie

Zamek w Ojcowie położony jest na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Był to zamek warowny wzniesiony przez Kazimierza Wielkiego w II połowie XIV wieku. Według legendy jego pierwotna nazwa brzmiała Ociec i związana była z Władysławem Łokietkiem, ojcem Kazimierza Wielkiego. Przez lata zamek był zaniedbywany i tylko częściowo prowadzono jego prace renowacyjne. Obecnie z dawnej budowli zamkowej pozostały tylko malownicze ruiny, składające się z fragmentów murów obronnych oraz części mieszkalnych, a także z wieży i bramy wjazdowej.

Zamek w Ojcowie
Autor: Morneomorneo, Licencja: CC-BY-SA


Podobne ciekawostki