12 najpiękniejszych zatok na świecie

Morskie wybrzeża to miejsca fascynujące i wywołujące w ludziach nastrój zadumy i nieokreślonej tęsknoty. To tu spotykają się dwa żywioły, ziemia i woda, pokazując z jednej strony kres, z drugiej zaś możliwości nowych podróży. Różne są morskie wybrzeża na całej Ziemi. Niektóre płaskie, z jednostajną linią brzegowa, inne urozmaicone licznymi półwyspami i zatokami. Te ostatnie nieodmiennie zachwycają swoją tajemniczością i pięknem. Różne są ich wielkość, kształty i otoczenie, ale dla człowieka zawsze pozostają miejscami schronienia od szalejących sztormów oraz ustronnymi zakątkami, w których przeżyć można najpiękniejszą przygodę życia.

#1. Boka Kotorska, Czarnogóra

Czarnogórska Zatoka Kotorska nazywana bywa czasem bałkańskim fiordem. Dzieje się tak ze względu na jej wygląd i kształt. Jest to długi język wcinający się między opadające stromo do wody góry. W rzeczywistości jednak zatoka ma charakter riasowy, czyli stanowi część ujścia rzeki. Zatoka Kotorska jest bardzo rozległa i składa się z kilku mniejszych zalewów. Leżą nad nią urokliwe miasteczka, z których najbardziej znanym jest Kotor. Sama Boka Kotorska została wraz ze swoim krajobrazem przyrodniczo-kulturowym wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturalnego UNESCO.

12 najpiękniejszych zatok na świecie
Autor: Janusz Recław, Licencja: CC-BY-SA

12 najpiękniejszych zatok na świecie
Autor: Fearless Fred, Licencja: CC BY


Podobne ciekawostki