10 najwspanialszych zamków Słowacji

#2. Zamek Orawski

Położony na stumetrowej skale, ponad lustrem rzeki Orawa Zamek Orawski to jedna z najbardziej malowniczych budowli całej Słowacji. Góruje on nad miejscowością Orawskie Podzamcze i w przeszłości zabezpieczał granicę węgierską przed najazdem ze wschodu. W przeszłości jego gospodarzami byli możnowładcy węgierscy i polscy. Zamek Orawski przetrwał do dziś w bardzo dobrym stanie. Składa się on z dwóch części. Zamek górny, gotycki to przede wszystkim budowla obronna o wysokich basztach i murach. Zamek dolny z kolei pełnił funkcję mieszkalną i można tu do dziś podziwiać wspaniałe wnętrza pałacowe.

Zamek Orawski
Autor: Jurbox , Licencja: CC-BY-SA


Podobne ciekawostki

10 najgłębszych rzek na świecie

Większość zestawień dotyczących rzek przedstawia ich długość, wielkość dorzecza, ilość dopływów czy szybkość przepływu...
10 najgłębszych rzek na świecie