10 najwspanialszych zamków Słowacji

#3. Zamek w Bratysławie

Nad stolicą Słowacji góruje prostokątna bryła zamku. Wznosi się ona na jednym z najwyższych wzniesień w obrębie miasta, co dodatkowo podkreśla jej wyniosłość. Ślady istnienia w tym miejscu fortecy pochodzą jeszcze z czasów rzymskich. Znajdowała się tu wtedy twierdza Posonium. Do tej nazwy nawiązywały późniejsze nazwy węgierska Pozsony i austriacka Preszburg. Zamek w Bratysławie był jedną z siedzib najpierw królów węgierskich, a w późniejszym czasie cesarzy austriackich. W wielokrotnie przebudowywanej budowli śledzić można przemiany stylów od gotyku po późny barok. Zwiedzać można zarówno dziedzińce i mury jak również zamkowe wnętrza, które dziś są siedzibą muzeum.

Zamek w Bratysławie
Autor: Ondrejk, Licencja: Domena publiczna


Podobne ciekawostki