15 znaków końca świata według proroków

#6. Bezbożność

2 List do Tymoteusza: „wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, bez serca, bezlitośni, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, zdrajcy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosz niż Boga. Będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy. I od takich stroń. Z takich bowiem są ci, co wślizgują się do domów i przeciągają na swą stronę kobietki obciążone grzechami, powodowane pożądaniami różnego rodzaju, takie, co to zawsze się uczą, a nigdy nie mogą dojść do poznania prawdy.”
Chociaż doskonale wiemy, że podejście ludzi do wiary na przestrzeni wieków bywało różne, to w dzisiejszych czasach wartości takie jak bogobojność oraz bezinteresowne zawierzenie w wyznawaną religię są coraz rzadziej spotykane. Nie da się ukryć, że w naszym oraz wcześniejszych pokoleniach, proroctwo świętego Pawła odnośnie bezbożności już dawno się spełniło. Rosnąca liczba przestępstw, korupcje, brutalność, styl życia nastawiony na czysto cielesny hedonizm oraz konsumpcję. Wszystko to, w ujęciu chrześcijan, ma świadczyć o końcu świata, którego w najbliższym czasie doświadczymy.

Bezbożność
Autor: Dave_B_, Licencja: CC BY


Podobne ciekawostki