15 znaków końca świata według proroków

#5. Ewangelia będzie głoszona na całym świecie

Mateusz 24:14 „A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec”
Proroctwo to spełniło się już dawno temu, wraz z ekspansją mediów i środków masowego przekazu oraz globalizacji społeczeństwa. Ogromną rolę odegrali tutaj także misjonarze oraz dostęp do sieci internetowej. Ludzie na całym świecie mieli już możliwość usłyszenia o Jezusie, jego misji oraz jego powtórnym przyjściu na krańcu dziejów.

Ewangelia będzie głoszona na całym świecie
Autor: The Yorck Project, Licencja: Domena publiczna


Podobne ciekawostki