15 znaków końca świata według proroków

#4. Prześladowanie

Mateusz 24:8-9 „Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści. Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia”
Prześladowanie na tle religijnym zawsze miało miejsce. Chrześcijanie zwracają jednak uwagę przede wszystkim na coraz większą ekspansję Islamizmu i odbieranie im praw do swobodnej możliwości wyznawania swojej wiary w ogromnej ilości państw na całym świecie. Osoby doszukujące się w Biblii znaków końca świata twierdzą, że przed nadejściem ostatecznego dnia, na całym świecie wyznawcy Jezusa cierpieć będą z powodu prześladowań, co wpłynie tylko i wyłącznie na intensyfikację wcześniej wymienionych znaków.

Prześladowanie
Autor: olo81, Licencja: CC BY


Podobne ciekawostki