10 budowli modernistycznych w Polsce

Modernizm to bardzo szeroko pojęty kierunek, szczególnie w sztuce i architekturze. Można go używać także w odniesieniu do aranżacji wnętrz. W Polsce modernizm w architekturze zaczął kiełkować około lat dwudziestych XX wieku, jest więc stosunkowo młodym kierunkiem architektonicznym. Może budzić wiele kontrowersji – ale któryż kierunek w architekturze go nie wzbudzał? Tak samo szokująca była epoka baroku, gotyk czy rokoko. W stylu modernistycznym buduje się głównie budynki użytkowe. Bo oprócz tego, że mają one wyglądać innowacyjnie, szokować i zadziwiać tym, że mimo niebywałej konstrukcji są w stanie przetrwać wiele lat, to jednak mają być przede wszystkim praktyczne i funkcjonalne. Budynki w stylu modernistycznym są również przybytkami mianowanymi na wszelkie centra kultury i sztuki, choćby ze względu właśnie na to, że same sa przykładem ekscentrycznej, ciekawej sztuki. Budowle modernistyczne szokują, ale nie tyle swoim wyglądem, co raczej usytuowaniem wśród miejsc zabytkowych, z zupełnie inna zabudową i architekturą. Warto znać kilka przykładów najbardziej charakterystycznych budowli modernistycznych w Polsce, wśród których jednym z najbardziej rozwiniętych pod tym względem miast jest Wrocław.

#1. Trzonolinowiec, Wrocław

To niezwykle charakterystyczna budowla we Wrocławiu, stanowiąca blok mieszkalny, i pod tym kątem też budowana. Charakterystyczne jest dla niej to, że budowana była… od góry, na bazie specjalnych lin mocujących. To budynek rzucający się w oczy od razu, bo sprawia wrażenie, jakby był zawieszony kilka metrów nad ziemią. To zasługa mocującej konstrukcji, w której ogromne słupy podpierają budowlę pod kątem do podłoża. Budynek składa się z 11 pięter, na których rozmieszczone są po 4 segmenty mieszkaniowe. Budzi kontrowersje – jednym wydaje się szpetny, inni uważają go za wizytówkę miasta. W budynku tym jedno z mieszkań zajmował niegdyś m. in. Bogusław Linda.

10 budowli modernistycznych w Polsce
Autor: Piotr Karpiewski, Licencja: CC BY


Podobne ciekawostki