20 niezwykłych skał i formacji skalnych w Polsce

#14. Białe Skały

Białe Skały to formacja geologiczna znajdująca się w Górach Stołowych. Położone na wysokości około 800 metrów n.p.m., mierzą od 20 do 30 metrów. Są to skały piaskowcowe o białym zabarwieniu, które powstały w wyniku długotrwałego procesu erozyjnego. Zbocza skalne ciągną się na długości około kilometra i noszą bardzo oryginalne nazwy, jak Zielony Król, As Atu, Bubek, Zielona dama, Kibic, Zły. To jedno z ulubionych miejsc w tym regionie do wspinaczki skalnej.

Białe Skały
Autor: Zp, Licencja: CC-BY-SA


Podobne ciekawostki