20 niezwykłych skał i formacji skalnych w Polsce

#3. Rękawica

Jest to grupa skalna znajdująca się w Ojcowskim Parku Narodowym. Podobnie jak większość formacji skalnych w tym regionie, zbudowana jest z wapienia. Jej nazwa związana jest z legendą, według której miejscowa ludność uciekając przed Tatarami, szukała schronienia w pobliskiej Jaskini Ciemnej. Gdy wydawało się, że Tatarzy odkryją ich kryjówkę, wtedy Bóg własną ręką zasłonił wejście do jaskini. Skała składa się z pięciu części, które razem przypominają ludzką dłoń. Jest to obecnie obiekt chroniony, na którym obowiązuje zakaz wspinaczki skalnej.

Rękawica
Autor: Jan Jerszyński, Licencja: CC-BY-SA

Rękawica
Autor: Jerzy Opioła, Licencja: CC-BY-SA


Podobne ciekawostki