4 niesamowite zamki krzyżackie położone na Pomorzu Zachodnim

#1. Zamek w Bytowie

Bytów stał się ważnym ośrodkiem dla Krzyżaków już w 1342 r., kiedy to zostali zmuszeni przez książąt słupskich do opuszczenia komturii słupskiej. Jednakże już o wiele wcześniej znaleźli się oni na tych terenach, które odkupili od synów Henninga von Behra, który był marszałkiem dworu Warcisława IV. Pierwsze prace przy budowie tutejszego zamku miały miejsce już w 1390 r. Główne prace budowlane zakończono w 1405 r. Podkreślić należy, że budowę zamku nadzorowała ta sama osoba, która sprawowała nadzór nad budową twierdzy w Malborku. Zamek w Bytowie był siedzibą prokuratura krzyżackiego. Za swoją siedzibę wybrał go też jeden z komturów – Ludolf Hake. Po bitwie pod Grunwaldem kila razy przechodził z rąk do rąk. Wpierw stał się własnością Bogusława X, a później powrócił do Zakonu. Po wojnie trzynastoletniej Kazimierz Jagiellończyk przekazał go księciu pomorskiemu Erykowi II. W ciągu wieków był on wielokrotnie przebudowywany i rozbudowywany. Od XIX w. wielokrotnie zmieniały się też jego funkcję. Mieściło się tu więzienie, mieszkania urzędnicze, sąd i urząd podatkowy. Po I wojnie światowej część zamku przeznaczono na stajnie i wozownię, zaś w 1930 r. utworzono tu ośrodek szkoleniowy dla młodzieży. Obecnie we wschodnim skrzydle znajduje się biblioteka, w zachodnim restauracja i hotel. W Domu Zakonnym, Baszcie Młyńskiej i północnym skrzydle zamku mieści się Muzeum Zachodnio-Kaszubskie.

Zamek w Bytowie
Autor: Ziijon, Licencja: CC-BY-SA


Podobne ciekawostki