5 najstarszych cerkwi w Polsce

#4. Cerkiew w Uluczu (województwo podkarpackie)

Pełna nazwa obiektu brzmi: Cerkiew p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego.
Jest to obiekt sakralny wykonany z drewna jodłowego. Do niedawna uznawano ją za najstarszą w Polsce. Jednakże dokładne badania wykazały, iż nie powstała ona, jak pierwotnie uważano w latach 1510/1517 lecz została wzniesiona w 1659 roku, co daje jej miano jednej z najstarszych tego typu budowli na obszarze Polski.
Na uwagę zasługuje fakt, iż w cerkwi panuje dość ponura atmosfera, gdyż niemal w ogóle pozbawiona jest ona okien. Kilka niewielkich znajduje się na południowej ścianie budynku. Jak twierdzi konserwator budynków, jest to celowy zamysł architektoniczny: wpadające światło oświetla centralną postać Chrystusa Króla, która jest najważniejszym punktem znajdującej się wewnątrz budynku polichromii.

Cerkiew w Uluczu (województwo podkarpackie)
Autor: Jerzy Strzelecki, Licencja: CC BY


Podobne ciekawostki