10 największych jezior na świecie

Jeziora to naturalne śródlądowe zbiorniki wodne. Najwięcej jezior powstaje w misach jeziornych na terenach, gdzie przed milionami lat znajdowały się lodowce. To właśnie takie jeziora możemy znaleźć w naszym kraju – na pojezierzach oraz w górach. Jednakże nie należą one do największych. Największe jeziora na kuli ziemskiej mają pochodzenie tektoniczne i to właśnie w nich znajduje się prawie cały zasób wód jeziornych – w pozostałych typach jezior, w tym polodowcowych znajduje się jedynie 5% wszystkich wód jeziornych. W tym rankingu chcielibyśmy przedstawić Wam właśnie największe jeziora tektoniczne położone na naszym globie. Niestety, żadne z polskich jezior nie znalazło się na liście największych jezior na świecie, jednak i tak warto wraz z nami wyruszyć w podróż, która poprowadzi nas przez cztery kontynenty w poszukiwaniu tego największego jeziora na świecie. Zaczynamy oczywiście od tego najmniejszego z największych…

#10. Wielkie Jezioro Niewolnicze

Jest to jedno z kanadyjskich jezior. Położone jest na północy tego kraju. Jego powierzchnia to 28 919 km2. Jezioro to wykorzystywane jest zarówno do żeglugi jak i rybołówstwa, które jest jednym z głównych źródeł utrzymania mieszkańców okolicznych miast. Jeżeli zdecydowalibyśmy się na wypoczynek nad tym jeziorem to warto zobaczyć takie miasta jak Yellowknife. Wokół jeziora i na wysepkach położonych na jeziorze jest wiele rezerwatów przyrody, wśród najważniejszych należy wymienić Fred Henne Territorial Park oraz Hidden Lake Territorial Park.

10 największych jezior na świecie
Autor: mattcatpurple, Licencja: CC-BY-SA

10 największych jezior na świecie
Autor: CambridgeBayWeather, Licencja: CC-BY-SA

10 największych jezior na świecie
Autor: sfbnurse, Licencja: CC BY


Podobne ciekawostki