6 najstarszych parków w Polsce

#1. Roztoczański Park Narodowy

Jego lokalizacja to województwo lubelskie. Łączna powierzchnia jaką obejmuje ten park to 8483 ha. Podzielono go również na dwie główne strefy. Pierwsza to lasy objęte częściową ochroną – zajmują one obszar ok. 8102ha. Druga strefa to lasy objęte ścisłą ochroną- zajmują one powierzchnię blisko 806 ha. Na obszarze parku wydzielono 10 rezerwatów leśnych i florystycznych. Sporą „atrakcją” tego obszaru są koniki polskie – które są potomkami tarpanów (dzikich koni leśnych). Obszary Roztoczańskiego Parku zamieszkuje również blisko 190 różnych rodzajów ptactwa takiego jak między innymi: orlik krzykliwy, bocian czarny, gołąb siniak, pliszka górska. Park ten ukochały również chrząszcze, których występuje tam – jak do tej pory zdołano policzyć – ponad 2000 różnych gatunków. Na terenie parku znajduje się pięć szlaków turystycznych, dziewięć pieszych ścieżek poznawczych (edukacyjnych) oraz trasa rowerowa do Florianki (malowniczo położonej osady leśnej z 1830 roku).

Roztoczański Park Narodowy
Autor: Jacek Karczmarz, Licencja: CC-BY-SA

Roztoczański Park Narodowy
Autor: Jacek Karczmarz, Licencja: CC-BY-SA


Podobne ciekawostki