8 najciekawszych zamków nad Loarą

#7. Zamek w Langeais

Zamek wybudowany w X w. w miejscowości Langeis przez hrabiego Fulko III. Miał on na początku pełnić funkcje obronne – bronić miasto przed atakami z zewnątrz. Podczas panowania na tych terenach angielskiego króla Ryszarda zwanego Lwim Sercem zamek zyskał na znaczeniu i stał się ważnym punktem strategicznym. Podczas wojny stuletniej uległ prawie całkowitemu zniszczeniu. Po wojnie został odbudowany przez Ludwika XI. Został mu wtedy nadany niepowtarzalny charakter. Zamek obecnie posiada status monumentu historycznego i jest chroniony przez Francuskie Ministerstwo Kultury, jako niezwykle ważny zabytek.

Zamek w Langeais
Autor: sybarite48, Licencja: CC BY


Podobne ciekawostki

Szlak Orlich Gniazd

Szlak Orlich Gniazd to jeden z najpopularniejszych szlaków turystycznych na południu Polski, który biegnie...
Szlak Orlich Gniazd