27 grudnia 2018

Odszkodowanie od linii lotniczych – kiedy Ci się należy?

Odszkodowanie od linii lotniczych – kiedy Ci się należy?

Pasażerom podróżującym liniami lotniczymi przysługuje prawo do odszkodowania za odwołany lub opóźniony lot. Nie zawsze jednak opóźnienie bądź odwołanie lotu będzie kwalifikowało się do wypłaty odszkodowania. Kiedy więc mamy prawo ubiegać się od przewoźnika należnego nam świadczenia?

Prawa i obowiązki linii lotniczych – to warto wiedzieć

W dniu 11 lutego 2004 r. Parlament Europejski i Rada ustanowili rozporządzenie, regulujące kwestie wypłaty odszkodowań i pomocy dla pasażerów, w przypadku odmowy przyjęcia na pokład lub odwołania bądź dużego opóźnienia lotów. Dzięki tym aktom prawnym pasażer może samodzielnie ubiegać się o odszkodowanie od linii lotniczych. Jeśli będą one uchylać się od odpowiedzialności, ignorując zgłoszone przez konsumenta wniosku reklamacyjne, wówczas konieczne okaże się odwołanie się do Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a nawet wkroczenie na drogę sądową.
Można oczywiście zatrudnić wyspecjalizowanego pośrednika, który w naszym imieniu będzie walczył o należne nam odkodowanie – jedną z nich jest Air Advisor.

Jak wnioskować o odszkodowania od linii lotniczych?

Najprościej jest skorzystać z formularza reklamacyjnego, znajdującego się na stronie internetowej przewoźnika. W opinii należy opisać szczegółowo zdarzenie oraz podkreślić długość ostatecznego opóźnienia. W załącznikach można umieścić dodatkową dokumentację, faktury lub zdjęcia. Wykazanie poniesionych przez pasażera strat nie jest, co prawda konieczne, ale rzetelne udokumentowanie sprawy na pewno nie zaszkodzi. Warto również wskazać przepisy, na podstawie których przysługuje nam prawo do odszkodowania.

Odszkodowania za lot – ile nam przysługuje?

Jeśli dojdzie do odwołania lub opóźnienia lotu pasażer ma prawo ubiega się o odszkodowanie w następującej wysokości:

  • 250 euro – dla lotów krótszych – o długości do 1500 km,
  • 400 euro – dla lotów wewnątrzwspólnotowych, liczących powyżej 1 500 km oraz wszystkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 km,
  • 600 euro – dla wszystkich innych lotów, nieuwzględniających powyższych.

Odszkodowania lotnicze – kiedy nie otrzymamy rekompensaty?

Nie zawsze będzie nam przysługiwało odszkodowanie z powodu odwołanego lotu. Nie otrzymamy go jeśli:

  • zostaniemy poinformowani przez przewoźnika o odwołaniu na co najmniej 2 tygodnie przed planowym czasem odlotu;
  • przewoźnik poinformował nas o odwołaniu lotu do 7 dni przed planowanym czasem odlotu, a także zaoferował nam zmianę planu podróży. Zmian planu musi jednak uwzględniać wylot najpóźniej 2 godziny przed planowym czasem odlotu oraz dotarcie do określonego miejsca najwyżej 4 godziny po planowym czasie przylotu;
  • przewoźnik poinformował nas o odwołaniu lotu w czasie krótszym niż 7 dni przed planowym czasem odlotu, ale zaoferowano zmianę planu podróży – nowy lot musi jednak odbyć się nie więcej niż godzinę przed planowym czasem odlotu oraz dotrzeć do określonego miejsca najwyżej 2 godziny po planowym czasie przylotu.

Jeśli przewoźnik lotniczy zaoferuje nam lot alternatywny, którego czas przelotu nie przekroczy:

  • 2 godzin – w przypadku lotów krótszych o długości do 1500 km,
  • 3 godzin – w przypadku lotów na dystansie o długości 1500 – 3500 km,
  • 4 godzin – dla lotów pozostałych,

wówczas może pomniejszyć odszkodowanie nawet o 50 proc.

Linie lotnicze nie są zobowiązane do wypłacenia odszkodowania również, gdy opóźnienie lub odwołanie lotu nie powstało z winy przewoźnika, np. z powodu awarii samolotu, załamania pogody czy strajku pracowników.

Lotnicze prawo unijne dotyczące odszkodowania za opóźniony lot bądź w przypadku jego odwołania jest bardzo konkretne i sformalizowane, natomiast w innych krajach na świecie już niekoniecznie. Przykładowo, w Stanach Zjednoczonych wiele kwestii zależy od polityki wobec pasażerów, m.in. wizerunkowej jaką prowadzi dany przewoźnik. Nie mniej jednak niektóre linie, działające poza krajami Unii Europejskiej, także przewidują odszkodowania dla podróżnych.

O autorze
redakcja

Zobacz też