Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (karta EKUZ)

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (karta EKUZ)
Autor: Pressmaster,

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem potwierdzającym, że jej posiadacz jest ubezpieczony i ma prawo do świadczeń zdrowotnych na terenie państw członkowskich UE oraz EFTA.

NFZ EKUZ

Posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego jest szczególnie ważne dla osób wyjeżdżających zagranicę. Bez niego, w razie konieczności udzielenia pomocy medycznej jest ona pełnopłatna. Może to często oznaczać wydanie bardzo znaczących kwot, które nie zostaną w żaden sposób zwrócone. Osoby, które w Polsce opłacają składkę na ubezpieczenie zdrowotne (popularnie nazywaną składką na NFZ) mogą leczyć się na terenie państw Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu korzystając z takich samych praw jak obywatele państwa, w którym się znajdują. Jedynym warunkiem jest korzystanie z publicznej opieki zdrowotnej czyli placówek, które mają podpisane umowy z kasami chorych w danym kraju. EKUZ uprawnia do świadczeń opieki zdrowotnej osoby podróżujące w celach turystycznych lub pracujące czasowo zagranicą. Pomoc udzielana jest w przypadkach nagłych, w zakresie niezbędnym z przyczyn medycznych. EKUZ nie obejmuje więc np. wyjazdów na planowane operacje i zabiegi zagranicę. Należy pamiętać, że ubezpieczony jest uprawniony do świadczeń na zasadach obowiązujących w kraju, w jakim się znajduje. Oznacza to, że jeśli w danym kraju np. świadczenia są częściowo odpłatne to ubezpieczony także musi częściowo ponieść koszty leczenia. Okres ważności karty EKUZ jest różny zależnie od statusu ubezpieczonego. Najdłużej bo 5 lat ważna jest dla emerytów i dzieci, najkrócej tylko 2 miesiące dla osób pracujących na umowy zlecenia i bezrobotnych.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

EKUZ wniosek

Każda osoba ubezpieczona w NFZ w Polsce może wystąpić o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Wniosek można pobrać ze strony głównej NFZ: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/jak-wyrobic-karte-ekuz/ lub ze stron delegatur wojewódzkich NFZ. Wypełniony wniosek można wysłać pocztą, emailem, faxem lub przez system ePUAP albo złożyć osobiście w delegaturze NFZ/oddziale NFZ/punkcie obsługi ubezpieczonych właściwych dla swojego miejsca zameldowania.

Czas oczekiwania

Czas oczekiwania na kartę zależny jest od sposobu złożenia wniosku. Osoby, które decydują się na osobistą wizytę w placówce NFZ otrzymują kartę od ręki. Dla osób, które wysyłają wniosek pocztą, faxem, przez ePUAP lub emailem czas oczekiwania to 3 dni. Kartę można odebrać we właściwej delegaturze lub punkcie obsługi ubezpieczonych. Może być ona także odebrana w najbliższym urzędzie pocztowym, o ile zaznaczyło się taką opcję we wniosku i podało adres placówki.

EKUZ upoważnienie

Osoby, które nie mogą samodzielnie odebrać karty mogą wyznaczyć osobę upoważnioną do odbioru karty EKUZ. W tym celu należy wypełnić wniosek, który jest dostępny na stronie: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/jak-wyrobic-karte-ekuz/

EKUZ dla dziecka

Karta EKUZ wydawana jest dla każdego ubezpieczonego z osobna. Osobne karty otrzymują także dzieci. Wniosek o wydanie karty dla dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia składają rodzice. Karty EKUZ dla dzieci i młodzieży wydawane są na 5 lat, ale na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez nich 18 lat. Oznacza to, że składając wniosek o wydanie karty EKUZ dla dziecka w wieku 17 lat będzie ona ważna tylko rok, dokąd nie ukończy ono 18 lat.

EKUZ Gdzie wyrobić

Karty EKUZ wyrabia się w Oddziałach lub delegaturach NFZ, a także w wybranych punktach obsługi ubezpieczonego na terenie całego kraju. Dedykowanym adresem email do obsługi wniosków o wydanie EKUZ jest ekuz@nfz.gov.pl

Karta EKUZ Warszawa

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Chałubińskiego 8
Warszawa 00-613

ekuz@nfz.gov.pl

Karta EKUZ Kraków

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Batorego 24
Kraków 31-135
wf06@nfz.gov.pl

Karta EKUZ Łódź

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Kopcińskiego 58
Łódź 90-03
wf05@nfz.gov.pl

Karta EKUZ Wrocław

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia – Wrocław

Wnioski, dokumenty, formularze przesyłane pocztą należy kierować na adres ul. Joannitów 6, 50-525 Wrocław.

Drogą mailową na adresy: wf01@nfz.gov.pl lub  wniosek_wr@nfz-wroclaw.pl

Wydawanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego odbywa się przy ulicy Dawida 2, 50-527 Wrocław.

Karta EKUZ Poznań

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Grunwaldzka 158
Poznań 60-309
Obsługa bezpośrednia w zakresie wydawania kart EKUZ w Poznaniu wyłącznie ul. Grunwaldzka 158 (parter)
wf15@nfz.gov.pl

 

Karta EKUZ Gdańsk

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Marynarki Polskiej 148
80-865 Gdańsk
Uwaga! Podany adres jest tylko i wyłącznie adresem korespondencyjnym. Pod tym adresem nie można uzyskać osobiście karty EKUZ.

Punkt Obsługi Ubezpieczonych Gdańsk
ul. Podwale Staromiejskie 69
Gdańsk 80-844
E-mail:
EKUZ@nfz-gdansk.pl; wf11@nfz.gov.pl

Karta EKUZ Szczecin

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Arkońska 45
Szczecin 71- 470
wf16@nfz.gov.pl, biuro@nfz-szczecin.pl

Karta EKUZ Bydgoszcz

Kujawsko–Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Łomżyńska 33
Bydgoszcz 85-863
wf02@nfz.gov.pl

Karta EKUZ Lublin

Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Marii Koryznowej 2d
Lublin 20-137
wf03@nfz.gov.pl

Karta EKUZ Białystok

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Pałacowa 3
Białystok 15-042
wf10@nfz.gov.pl

Karta EKUZ Katowice

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Kossutha 13
Katowice 40-844
sekretariat@nfz-katowice.pl

Karta EKUZ Gdynia

Punkt Obsługi Ubezpieczonych Gdynia
ul. Śląska 53
Gdynia 81-304

Karta EKUZ Częstochowa

Delegatura Częstochowa
ul. Czartoryskiego 28
Częstochowa 42-200

Karta EKUZ Radom

Delegatura Radom
ul. Piastowska 4
Radom 26-617

Karta EKUZ Sosnowiec

Sekcja Obsługi ubezpieczonych Śląskiego OW NFZ – Sosnowiec
ul. Modrzejowska 32a
Sosnowiec 41-200

Karta EKUZ Toruń

Delegatura – Toruń
Szosa Chełmińska 30
Toruń 87-100
torunia@nfz-bydgoszcz.pl

Karta EKUZ Kielce

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Jana Pawła II 9
Kielce 25-025
wf13@nfz.gov.pl

Karta EKUZ Rzeszów

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Zamkowa 8
Rzeszów 35-032
wf09@nfz.gov.pl

Karta EKUZ Gliwice

Sekcja Obsługi Ubezpieczonych Śląskiego OW NFZ – Gliwice
ul. Wincentego Pola 7
Gliwice 44-100

Karta EKUZ Zabrze

Sekcja Obsługi Ubezpieczonych Śląskiego OW NFZ – Zabrze
ul. Ślęczka 20
Zabrze 41-800

Karta EKUZ Olsztyn

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Żołnierska 16
Olsztyn 10-561
wf14@nfz.gov.pl

Karta EKUZ Bielsko-Biała

Delegatura Bielsko-Biała
ul. Karpacka 24
Bielsko-Biała 43-316

Karta EKUZ Bytom

Sekcja Obsługi Ubezpieczonych Śląskiego OW NFZ – Bytom
ul. Karola Miarki 10
Bytom 41-902

Karta EKUZ Zielona Góra

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Podgórna 9B,
Zielona Góra 65-057

Karta EKUZ Rybnik

Delegatura Rybnik
ul. 3 Maja 29
Rybnik 44-200

Karta EKUZ Ruda Śląska

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Kossutha 13
Katowice 40-844
sekretariat@nfz-katowice.pl

Karta EKUZ Tychy

Sekcja Obsługi ubezpieczonych Śląskiego OW NFZ – Tychy
ul. Grota-Rowieckiego 42
Tychy 43-100

Karta EKUZ Opole

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Głogowska 37
Opole 45-315

Karta EKUZ Gorzów Wielkopolski

Delegatura – Gorzów Wielkopolski
ul. Pionierów 8
Gorzów Wielkopolski 66-400

Karta EKUZ Dąbrowa Górnicza

Sekcja Obsługi Ubezpieczonych Śląskiego OW NFZ – Dąbrowa Górnicza
ul. Skibińskiego 1
Dąbrowa Górnicza 41-300

O autorze
Anna Śliwa
Pochodzi z gór ale tak naprawdę zaczęła się nimi interesować gdy przeprowadziła się do Lublina. Dziś nie wyobraża sobie wakacji bez wędrówek z plecakiem. Poza tym jeździ dużo po Polsce i Europie (a ostatnio wypuszcza się nawet poza jej granice) zarówno zawodowo jako pilot i przewodnik górski jak i hobbystycznie. Interesują ja pogranicza kultur i ich wzajemne przenikanie. Zimowe wieczory spędza z dobrym kryminałem w ręce albo brzdąkając na ukochanej gitarze.

Zobacz też