10 najciekawszych dzielnic w Polsce

#2. Warszawskie Włochy

Na warszawskich Włochach spotkać można domy-kopuły. Domki te mają już ponad 40 lat i bardzo interesującą wymowę architektoniczną. Nadaje ona Włochom specyficzny klimat, przez co stają się one jedną z ciekawszych dzielnic Warszawy. Otóż, niegdyś na przedmieściach Warszawy wedle panującego ówcześnie prawa nie wolno było budować domków większych niż określonych statutowo. Jednak przepis ten nie tyczył się pomieszczeń pod kopułą, których nie obejmowały tradycyjne pomiary. Tak właśnie, stawiając pomieszczenia pod kopułami, przypominające niewielkie grzybki, próbowano obejść ten zakaz. Początkowo domków miało być około 70, do dzisiejszych czasów przetrwało zaledwie kilka.

Warszawskie Włochy
Autor: Beemwej, Licencja: CC-BY-SA


Podobne ciekawostki