14 najciekawszych szlaków turystycznych w Polsce

#10. Szlak Grunwaldzki

Jest to samochodowy szlak o długości 283 kilometrów, który pozwala zapoznać się z miejscami związanymi ze słynną bitwą pod Grunwaldem. Często traktowany jest jako przedłużenie Szlaku Piastowskiego. Trasa prowadzi z Olsztyna i zatacza pętle wokół Grunwaldu, po czym powraca do Olsztyna. Oprócz historycznego miejsca największej średniowiecznej bitwy w Europie można zobaczyć między innymi Zamek krzyżacki w Nidzicy i Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie.

Szlak Grunwaldzki
Autor: Andrzej Barabasz (Chepry), Licencja: CC-BY-SA


Podobne ciekawostki