20 niezwykłych formacji skalnych na świecie

#2. Formacje skalne Manpupuner

Formacje skalne Manpupuner to siedem okazałych monolitów zlokalizowanych na Uralu w republice Komi. Ich wysokość waha się od 30 do 42 metrów wysokości. Wystają one z pagórkowatego płaskowyżu, a ich powstanie związane jest ze skutkami wietrzenia przez lód i wiatr. Według miejscowych legend skały to w rzeczywistości lodowi giganci, którzy na widok miejscowych świętych gór zamienili się w skały. Formacje skalne są jednym z oficjalnych rosyjskich cudów przyrody. Stanowią bardzo popularny punkt wycieczek turystycznych oraz miejsce do wspinaczek skalnych.


Podobne ciekawostki

8 niezwykłych pustyń

Około 1/3 powierzchni wszystkich lądów na ziemi zajmują pustynie. Zazwyczaj kojarzone są one z...
8 niezwykłych pustyń

10 najgłębszych rzek na świecie

Większość zestawień dotyczących rzek przedstawia ich długość, wielkość dorzecza, ilość dopływów czy szybkość przepływu...
10 najgłębszych rzek na świecie