20 niezwykłych formacji skalnych na świecie

#3. Filary Leny

Filary Leny to naturalne skały umiejscowione nad brzegiem rzeki Leny w dalekowschodniej Syberii. Filary mają wysokość od 150 do 300 metrów. Powstały w okresie kambru, gdy na tych terenach znajdował się gigantyczny zbiornik wodny. Wokół filarów utworzony został park narodowy, który niedawno został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ze względu na położenie formacji skalnych, wycieczka na miejsce może z Jakucka zająć więcej niż dzień. Na miejscu dostępne są szlaki turystyczne i trasy wspinaczkowe.

Filary Leny
Autor: ZankaM, Licencja: CC-BY-SA

Filary Leny
Autor: Maarten Takens , Licencja: CC-BY-SA

Filary Leny
Autor: ZankaM, Licencja: CC-BY-SA

Filary Leny
Autor: ZankaM, Licencja: CC-BY-SA


Podobne ciekawostki