20 niezwykłych formacji skalnych na świecie

#4. Đavolja Varoš

Đavolja Varoš czyli „Miasto Diabła” to niezwykłe formacje skalne, położone w południowej Serbii opodal Góry Radan. Składają się one z 202 skalnych wież, których wysokość waha się od 2 do 15 metrów wysokości i 4-6 metrów szerokości u podstawy. Formacje te powstały w wyniku silnej erozji gleby na dawnych terenach wulkanicznych. Na szczycie większości z nich znajdują się naturalne „czapy”, które chronią wieże przed dalszą erozją. W rejonie Đavolja Varoš znajdują się także znane źródła wody mineralnej. Formacje skalne były nominowane do Siedmiu Cudów Przyrody.

Đavolja Varoš
Autor: Rudolf Getel, Licencja: CC BY

Đavolja Varoš
Autor: Nikolic, Licencja: CC-BY-SA

Đavolja Varoš
Autor: Gregor Joham, Licencja: CC-BY-SA


Podobne ciekawostki