Przedstawiane końce świata od starożytnych kultur po współczesność

#3. Morowe powietrze

Dla wielu ludzi żyjących w średniowieczu wizją końca świata były z pewnością obrazy jakie można było zobaczyć w ówczesnych miastach, w których szalała czarna ospa, czy dżuma. Te śmiertelne choroby kilkakrotnie nawiedzały wszystkie kraje Europy dziesiątkując jej mieszkańców. Pogląd, że to właśnie wtedy nastąpić miał koniec świata i choroby są karą od Boga potęgowały zewnętrzne objawy chorób – ropne wysięki i okropne męczarnie, w jakich ginęli ludzie. Bardzo realistycznie wizje te przedstawiali malarze współcześni tym czasom, a także twórcy okresu renesansu i baroku.

Morowe powietrze
Autor: Fingalo, Licencja: Domena publiczna


Podobne ciekawostki